Anu-ano ang solusyon sa alitan ng magkamag-anak?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

anu ano ang dahilan ng alitan
1 person found this useful

Anu-ano ang mga 13 tribo ng Muslim sa Mindanao?

!3 Muslim tribes: -yakan -tausug -badjao -ilanun (iranun) -Jama Mapun -Kalagan -Kalibugan Maguindanao -maranao -molbog -palawani -sama -sangil The thirteen (13) tribes as described constitute the original aborigine of the Island. They were all the inhabitants of the Uranen Kingdom. They were subdivi ( Full Answer )

What are the 5Cs of credit?

5 C's of Credit refer to the factors that lenders of money evaluate to determine credit worthiness of a borrower. They are the following:. 1. Borrower's CHARACTER. 2. Borrower's CAPACITY to repay the loan. 3. COLLATERAL or security/guarantee for the obligation. 4. Borrower's CAPITAL (business ne ( Full Answer )

What is higher a level 5a or 5c?

A level 5a is higher. This is how it works: n 1c 1b 1a 2c 2b 2a 3c 3b 3a 4c 4b 4a 5c 5b 5a ect. Student from BGP. N.S.S

Anu ang sistema ng edukasyon sa japan?

Sistema ng edukasyon sa Japan Naglagda ang Japan nuong 1994 sa treaty ng United Nations ng 1989 tungkol sa "Karapatan ng Bata" . Ukol dito, ang karapatan sa edukasyon ng mga bata ay dapat ipagtanggol at igalang. Ang gobyernong Hapon ay hindi obligadong pwersahin ang magulang ng batang dayuhan upang ( Full Answer )

What does 5c stand for?

The Iphone 5C is Iphone 5Colorful 5c can also stand for thenumber 500 ("c" is the Roman numeral for 100) or for 5 degreesCelsius (centigrade) . +++ . "5c" can not stand for any Roman numerals forthree reasons. For a start you do not mix Arabic and Roman numeralslike that - it would be nonsensica ( Full Answer )

Ano anu ang naitulong ng Spain sa pilipinas?

Dahil sa Spain, masasabing nailagay sa mapa ng mundo ang Pilipinas, dahil nga sa pagkakadiskubre dito ni Fernando Magallanes, isang marinong Portuguese.

Ano-anu ang mga hakbang sa pagsulat ng tula?

1] kailangang magkapareho ang bigkas sa huling salita. 2]kahit maikli lang ang tula kailangang malaman ito. 3]isa lang dapat ang topic ng tula 4]kailangang magkaugnay ang tula sa pamagat 5]kailangang mayroonitong mga malalalim na salita.

Anu-ano ang bumubuo sa teritoryo ng pilipinas?

sinagot ni dianne ))). Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng mga sumusunod: . kapuluan ng Pilipinas, mga isla at mga bahagi ng tubig na pumapaligid dito . mga teritoryong nasasaklaw ng soberanya ng Pilipinas . kalupaan, katubigan at himpapawid nito . dagat teritoryal, kalali ( Full Answer )

Ano ang pagkakaiba ng panitikan sa kasaysayan?

Ang pagkakaiba nito ang panitikan ay tungkol sa pagsulat ng tuwiran tuluyan at patula tungkol sa mga paksa noon hanggang kasalukuyan.Ang kasaysayan naman ay tungkol sa pag-aaral,pag-tala ng impormasyon sa mga pangyayari sa nakaraan.Sapagkat sila ay magkasama dahil kung walang panitikan,walang kasays ( Full Answer )

Anu-ano ang papel ng wika sa pagkatuto?

Ang papel ng Wika sa pagkatuto: Isang mahalagang instrumento ang wika sa komunikasyon. Nagkakaroon ng kakayahang kumuha at makapagbahagi ng kaalaman; mithiin at nararamdaman sa halos lahat ng aspect ng pag-aaral --- sa ating pang-araw araw na pamumuhay. Nakasalalay ang epktibong pagkatuto at mat ( Full Answer )

Ano ang 5 solusyon dulot ng malaking populasyon?

para sa akin kea dumadami ang bilang ng mga tao dito sa ating bansa dahil maraming tao ang maagang nag aasawa..at dapat magkaroon ng family planning upang maiwasan ang malaking bilang ng tao..

What animal is on a 5c coin?

There are multiple animals on 5 cent coins depending on the country and time period such as the Buffalo on the US "buffalo nickel", the Beaver on the Canadian nickel, etc.

Ano ang pananagutan ng magulang sa kanyang anak?

Kung ang kanyang anak ay mabait sa kanya Hindi niya dapat itong pinaparusahan o pagmamalupitan niya ito dahil ang mabuting magulang ay nagmamahal sa kanyang at tinuturuan niya ito ng mabuting gawa...

Anu ano ang kaibahan ng hayop sa tao?

ang Tao ay mataas na uri ng hayop dahil ito ay nakapag-iisip ng maayos ,habang ang hayop naman ay mababang uri dahil ito ay Hindi nakapag-iisip ng kasing talino ng Tao.

Anu-ano ang kaugnayan ng kakapusan sa alokasyon?

ALOKASYON ito ay isang mekanismo ng pamamahagi ng pinagkukunang yaman sa ibat ibang gamit ng upang sagutin ang mga pangunahing pangangailangan at katanungan ng isang lipunan sa suliranin sa kakapusan. kinakailangan niyang mag-isip ng pamamaraan upang malaman ang maaari niyang gawin kung kapos ang ( Full Answer )

Anu-ano ang mga halimbawa ng matatalinhagang salita sa Filipino?

halimbawa.... 1.balat sibuya....... 2.may gatas ka pa sa labi.... ang matatalinhaggang salita ay mga salitang Hindi ginagamit ang literal na kahulugan bagkus ang iba pang kahulugan ito ay katubas sa idiomatikong salita sa ingles

Ano ang solusyon sa aborsyon?

sa aking palagay,maiiwasan natin ang aborsyon kung tatanggapin natin ang batang nasa sinapukunan at hindi ko na iintindihin ang sasabihin ng iba basta ang mahalaga ay huwag gumawa ng kasalanan sa diyos.

What is -5c plus 9 and how?

You can't tell a thing about -5c+9 until you know what 'c' is. And every time 'c' changes, -5c+9 changes.

What is 5c in milliliters?

5cc? cc means cubic centimetres which is equal to ml, so 5ml. if you mean cl, then that is equal to 50ml

What is the answer for 5c equals -75?

The 'answer' is the number that 'c' must be, if 5c is really the same as -75. In order to find out what number that is, you could use 'algebra'. First, write the equation, so that you can look at it: 5c = -75 Now, use the law of algebra that says: "If equals are divided by equals, then ( Full Answer )

What is minus 5c in Fahrenheit?

(-5) degrees Celsius = 23 degrees Fahrenheit. Formula: [°F] = [°C] × 9 ⁄ 5 + 32

How do you get your iPhone 5c to ring not vibrate?

First go to your Settings. Open the Sound tab. At the "Ringer andAlerts" section turn the volume up. If you want to vibrate and ringthen turn on the "Vibrate on Ring". If you don't, then don't turnit on.

Is the IPhone 5c worth it?

The answer to this is always subjective, based on what you'relooking for in a phone. If you like the iPhone, then you willprobably like the 5c. If you prefer the Galaxy series (or anotherAndroid phone), you might loathe the 5c. If you're coming from a Blackberry or a Windowsphone, you might be ind ( Full Answer )