Anu ang ibig sabihin o kahulugan ng nepotism sa tagalog?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

nepotism
3 people found this useful

Anu ang ibig sabihin ng pag ibig?

PAG IBIG? . Ito ay isang malalim na pagtingin sa isang tao. Minsan mahirap rin ang mapunta sa ganyang kalagayan, may mga taong nagiging masaya dahil dyan pero kadalasan lahat sila nasasaktan.Masakit yun, dahil minsan rin sa pagibig marami kang isasakripisyo at dahil dyan maraming pwedeng mawala ( Full Answer )

Kahulugan sa tagalog ng political will?

Ang political will sa Tagalog ay: ang matibay na kapasyahang tanggalin sa puwesto ang mga abusadong opisyal ng gubyerno, kagaya ni Bayani BF Fernando.

Anu ibig sabihin ng dayami?

pwede itong pakain sa hayop gya ng kabayo at marami pang iba.... pwede rin itong gawing bubong ng bahay........

Ano ang ibig sabihin ng INRI sa tagalog?

Ito ay isang salitang Latin na ang ibig sabihin sa Latin ay IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM na angibig sabihin sa Ingles ay Jesus Of Nazareth King Of Jews sa Tagalog ito siguro ay Jesus ng Nazareth Hari ng MgaHudyo ito ay isinulat ni Poncio Pilato ang pangalan niya saIngles ay Pontius Pilate

Anung ibig sabihin nang laptop sa tagalog?

Ang laptop ay isang uri ng computer or kagamitan na maaring dalhin kahit saan dahil maliit lang ito at maaaring gamitin habang nakapatong sa hita.

Ano ang ibig sabihin ng ekonomiks sa salitang griyego?

Ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ang mga limitadong pinagkukunang yaman upang makagawa at maipamahagi ang ibat-ibang produkto at serbisyo sa mga Tao at ibat-ibang pangkat ng lipunan para sa kasalukuyan at hinaharap. (Economics is a study on how to used limited resources to ma ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng bio intensive gardening o BIG?

ito ay halimbawa ng gardening Ang bio-intensive gardening ay isang pamamaraan bayolohikal kung saan sa ang maliit na sukat ng lupa ay natataniman ng maraming uri ng halaman subalit napapanatiling mataba at mayaman sa mga sustansya ang lupa. Sa pamamagitan ng BIG ang mga organikong bagay ay naib ( Full Answer )

Anu ang ibig sabihin ng asya?

ASYA NAGSIMULA SA SALITANG GRIEGO NA "ASU" NA ANG IBIGSABIHIN AY LUGAR NA PINAGSISIKATAN NG ARAW O SILANGAN...DATIY MAGKADIKIT ANG AYSA AT EUROPA,,ANG_PANGALAN NITO'Y "eurasia" NGUNIT DAHIL SA "CONTINENTAL DRIFT THEORY" O ANG PAGHIHIWALAY NG MGA LUPA,,,,AT DAHIL SA IBA PANG MGA TEORYA TUNGKO ( Full Answer )

Anu ang kahulugan ng kasaysayan?

Ang kasaysayan ay ginagamit bilang isang pangkalahatang kataga para sa impormasiyon tungkol sa nakaraan o nakalipas. Salamin ng nakaraan.

Ano ang kahulugan ng jargon sa tagalog?

eto po ung mga salitang kinikilala sa isang grupo ng mga tao na nasa parehong propesyon na di sinasadyang naihihiwalay dahil sa ispesipiko lamang ang gamit nito . halimbawa : Blog - taboo Salita sa email o chat infra - infrastraktura ralph francis . :p

Anu ang ibig sabihin ng tono?

kung paanu ka mgsalita iyon ay matatawag mo ring tono,.tono ng boses,.kung malumanay kang magsalita,.iyong pagiging malumanay ng iyong boses ay isang tono,.iyon ang pagkakaintindi ko,.hahaha^^

Ano ang ibig sabihin ng polusyon sa hangin?

ang polusyon sa hangin ay nakasasama sa ating kalusugan lalo na sa mga may sakit tulad ng hika... ang polusyon sa hangin ay nanggagaling sa mga sigarilyo, tambutso ng sasakyan, mga siga at iba pa...upang maiwasan ang polusyon sa hangin ay pigilin natin ang mga masasamang bagay na magdudulot ng polus ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng simbolo sa panitikan?

bago ang lahat magan dag araw sa you ang ibigsabihin ng simbulo ay.........................................................................................hindi ko rin alam

Anu ang kahulugan ng kultura?

Ang kultura o kalinangán sa pangkalahatan ay tumutukoy sa aktibidad ng sangkatauhan. Iba't iba ang kahulugan ng kultura na sumasalamin sa iba't ibang mga teoriya sa kaunawaan, o sukatan sa pagpapahalaga, sa aktibidad ng sangkatauhan.

Anu ang kahulugan ng sikolohikal?

Ang layunin ng panitikan ay ipaliwanag sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga salig (factor) sa pagbuo ng naturang behavior (pag-uugali, paniniwala, pananaw, pagkatao) sa isang tauhan sa kanyang akda. Ipinakikita sa akda na ang Tao ay nagbabago o nagkakaroon ng panibagong behavior dahil may nag-udyok ( Full Answer )

Anu ang ibig sabihin ng teoryang bulkanismo?

ang pagsabog noong bulkan sa ilalim ng dagat at hangang tumigas ngtumigas ang mga binubuga nitong lava at naging kapuluan................................

Anu ang kahulugan ng variety?

variety "Lect" redirect dito. Para sa pakikipagniig sa Pransya, tingnan Lect, Jura . Sa sosyolingguwistikong isang iba't ibang, na tinatawag din na isang lect, ay isang anyo ng isang wika na ginagamit ng mga nagsasalita ng wikang iyon. Ito ay maaring isama ang dialects , accent ( Full Answer )

Anu ang kahulugan ng disiplina?

kakayahan na kumilos, mag-isip at magsalita nang naaayon sa mga pamantayang legal at moral na ipinasusunod sa lipunan. :D and kindly like this... https://www.facebook.com/pages/Support-Super-Junior-ll/106751362796616

Anu ang ibig sabihin ng bigkis?

anu ang kahulugan ng bigkis -------------------------------------------------------------------------------------------------------- anq biqkis anq kahuluqan nun ay TALI .. maraminq salamat ! sana makatulonq itonq saqot ko sa takdanq aralin mo ... :)) Nagmamahal, aDmin Rose

Ano ang kahulugan ng arkeologo sa tagalog?

Ayon sa wikipedia, ang arkeolohiya o arkeologo ay ang pag-aaral sa mga kalinangán ng tao sa pamamagitan ng pagbawi, pagdukumento at pagsusuri ng mga materyal na labi, kabilang ang arkitektura, mga artifact, mgabiofact, labi ng mga tao, at mga tanawin by: Federico A. Toledo IV nag-aaral sa mababan ( Full Answer )

Anu ang kahulugan ng impresyon?

Ang impresyon ay ang pagkakakilala mo sa isang tao. Ito ay maaaring tama ngunit kadalasan ay may kamalian din.

Anu ang kahulugan ng pautos?

PAUTOS- nag uutos HALIMBAWA : Pakikuha nga ng aking payong Magsaing ka na Magwalis ka Na Maglaba ka naMaggawa ka na ng iyong TAKDANG ARALIN BY: Maria Hazel From Philippines

Kahulugan at ibig sabihin ng malihis?

malihis means lost off the track. synonym: naligaw, nawala,nalinlang. Akoy nalihis ng landas. (I was lost!) Good Luck -Taj Ngilay

Ano ang ibig sabihin ng continental drift sa tagalog?

ang continental drift ay unang ipinanukala noong 1912 ng meteoropologong si alfred wegener.angteoryang ito ay nagsasabing ang lahat ng mga kontinente o malalaking lupalop ng lupa sa mundo,tulad ng africa at timog america,ay dating magkakasama at bumubuo sa isang higanteng kontinente na tinatawag na ( Full Answer )

Troposphere sa tagalog at ang kahulugan?

Ang tagalog ng troposphere ay tropospera. Ito ang pinakamababang bahagi ng kalawakan at dito mayroon pang sapat na oxygen para mabuhay ang tao....:-D

Anu ang Kahulugan ng Diborsyo?

ang diborsyo ay ang paghihiwalay ng ikinasal na asawa gamit ang kasulatan o diborse paper

Anu ang ibig sabihin ng jerk?

ang ibig sabihin ng jerk ay.....................JERK! ang ibig sabihin ng kim ay-tmad,bakla,tanga,tumitile,binato lang ng isang butil ng kanin ay umaray na kaagad. ang ibig sabihin ng carylle ay-tamad,tomboy,tanga,iyakin,pandak,at higgit sa lht,onteng sagi lang ay umaray na kagad!. ang ibig sabihin ( Full Answer )

Anu ang kahulugan ng ekonomiks?

Ang sumusunod ay ilan sa mga kahulugang ibinagay ng ilang mga libro para sa asignaturang ekonomiks. Bagamat tama ang lahat, iba-iba ang pananaw ng bawat isa ukol sa asignatura. Maari nating kunin ang mahahalagang puntos ng bawat isa sa pagbuo ng sarili nating kahuluguhan. Heto ang ilan sa mga kahulu ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng behetasyon sa asya?

Ang behetasyon (Ingles: vegetation ) ayisang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman ; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" naibinibigay ng mga halaman. Isa itong katagang pangkalahatan, nahindi tumutukoy sa tiyak na taxa , mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian,kasaklawan ng puwang, o anuman ( Full Answer )

Anu ang tagalog ng cuddle?

This cannot be answered. In order for this to be answered you willhave to write it in English.