Anung ibig sabihin ng bukambibig?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Mga salitang lagi o paulit-ulit na sinasabi
4 people found this useful

Ibig sabihin ng sibilisasyon?

ang ibig sabihin ng sibilisasyon ay ang mga ibinahagi o itinuro sa bansang sinakop nito.

Anu ang ibig sabihin ng pag ibig?

PAG IBIG? . Ito ay isang malalim na pagtingin sa isang tao. Minsan mahirap rin ang mapunta sa ganyang kalagayan, may mga taong nagiging masaya dahil dyan pero kadalasan lahat sila nasasaktan.Masakit yun, dahil minsan rin sa pagibig marami kang isasakripisyo at dahil dyan maraming pwedeng mawala ( Full Answer )

Ibig sabihin ng Buddhism?

Buddhism has a history of twenty-five hundred years since it was founded by Gautama Buddha. It has been divided into many sects and denominations. Many different ideas and thoughts have been developed and it has become an all-inclusive system of human thought. It has also become so complicated that ( Full Answer )

Ibig sabihin ng death bills?

DEATH Bills - A set or a series of bills that will allow D - Divorce, E - Euthanasia, A - Abortion, T - Total Contraception, and H - Homosexual (same - sex) Marriage in a particular country if passed into law.

Anu ibig sabihin ng dayami?

pwede itong pakain sa hayop gya ng kabayo at marami pang iba.... pwede rin itong gawing bubong ng bahay........

Ano ibig sabihin ng pagkokontrast?

ang pagkokontrast ay i sang bahagi ng paghahambing na gumagamit ng salitang isa ang tinutukoy. badzly_24 :))

Ano ang ibig sabihin ng teoryang arketayp?

Ang Teoryang Arketaypal ay nagpapakita na saykel(cycle) ng buhay.Ang Buhay, ayon sa teoryang ito, ay tila isang paulit-ulit na kasaysayan.Ito ay may simula at wakas, kasunod ng dilim ay liwanag.May kasamaan at kabutihan.Kung may Kaligayahan may Kalungkutan atkung may pagsilang, may kamatayan.

Ano ang ibig sabihin ng damdamin?

ng emosyon o damdamin ay ang pakiramdam ng isang Tao na Hindi nagagawa ng pisikal kundi ng mental at sikolohikal na gawain na makikita sa kilos, gawa, o ang ugali ng isang indibidwal. Iba iba ang emosyon na mararamdaman sa buhay tulad ng saya, lungkot, pagsisisi, pag-galit, tuwa at iba pa. Lahat ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng halamang gamot?

Ang halamang gamot ay gamot na halaman at mabisa na matipid pa.. Ang mga damo ay nakapagpapagaling na mga halaman, at epektibo itosa ekonomiya.

Ano ang ibig sabihin ng anito?

Ito ang Diyos ng mga sinaung tao.Sinasamba ito nila bilang isang Diyos para magkaroon sila ng mabuting buhay..

Anung ibig sabihin nang laptop sa tagalog?

Ang laptop ay isang uri ng computer or kagamitan na maaring dalhin kahit saan dahil maliit lang ito at maaaring gamitin habang nakapatong sa hita.

Ano ang ibig sabihin ng paghuhula?

ang paghuhula ay isa sa mga kasanayang dapat malinang upang magkaroon ng pag-basang may pag-unawa. .....................answered by: Jai2x18

Ano ang ibig sabihin ng libog?

LIBOG means aroused or to arouse in English. In Cebuano, it would mean something else completely. It would mean confused. by: GalingKoTalaga

Ano ang ibig sabihin ng interpretasyon?

ARALING PANLIPUNAN ang interpretasyon ay sariling pananaw o ideolohiyang nagbibigay-hugis sa kanyang pagbuong muli sa mga pangyayari.

Ano ang ibig sabihin ng salitang komunikasyon?

Ang komunikasyon, kailanman, ay Hindi maiiwasan. Kung walang komunikasyon Hindi magagampanan ng Tao nang maayos ang kanyang tungkulin; Hindi makakamit ang mga nais at Hindi matatamo ang karunungan, kasanayan at tagumpay. Anuman ang kalagayan ng Tao -- pipi man, gwapo, inhinyero o emperador, gustuhin ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng el filibusterismo?

ang "El Filibusterismo" naman na inalay ni Rizal sa mga paring martyr (GOMBURZA) ay "Ang Kalaban ng Simbahan at Lipunan" o "Ang Kaaway/Kalaban ng mga Prayle at Lipunan" ito rin ay ang wala

Ano ang ibig sabihin ng kasaysayan?

Ang kasaysayan ay isang mahalagang nakaraan ng isang bagay. tulad ng kasaysayan ng isang bansa na nagsasaad ng mga importanteng detalye na nangyari sa isang bansa sa nakaraan.

Ano ang ibig sabihin ng Karagatan panitikan?

Ang karagatan ay ang pangunahing bahagi ng anyong tubig, at prinsipal na bahagi ng kalawakan ng tubig o hidrospera. Tinatayang nasa 72% ng ibabaw ng Daigdig (isang lawak ng mga 361 kilometro kwadrado) ang natatakpan ng karagatan, isang patuloy na bahagi ng tubig na nakaugaliang hinahati sa ilang m ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng kalayaan?

Ang kalayaan ang karapatan, kakayahan o abilidad, ng sariling determinayson sa pagpapahiwatig ng isang hangarin.

Ibig sabihin ng anyong tubig at anyong lupa?

YAMANG LUPA.... Ito ay tulad ng mga bundok, gubat, burol, talampas, malawak na kapatagan at lambak. Karamihan ng mga lupa sa pilipinas ay ginagamit sa agrikultura. Karaniwang itinatanim dito ay palay, mais, prutas, gulay, kape, at kakaw. Malaking bahagi ng ani sa mga lupain ang tinatawag na aning ( Full Answer )

Ano ibig sabihin ng kubyerta?

Ang kubyerta ay ang palapag ng barko in English deck (lower and upper deck of the boat)

Ano ang ibig sabihin ng ekonomiks?

Ang ekonomiks ay isang pag-aaral kung paano gagamitin ang mgalimitadong pinagkukunang yaman upang makagawa at maipamahagi angibat-ibang produkto at serbisyo sa mga Tao at ibat-ibang pangkat nglipunan para sa kasalukuyan at hinaharap. (Economics is a study on how to used limited resources to make an ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng possil?

ito ang mga labi ng buto ng tao na nagpapatunay na mayroong mga nakatirang tao sa Pilipinas,22,000 taon na ang nakalilipas.

Anu ang ibig sabihin ng asya?

ASYA NAGSIMULA SA SALITANG GRIEGO NA "ASU" NA ANG IBIGSABIHIN AY LUGAR NA PINAGSISIKATAN NG ARAW O SILANGAN...DATIY MAGKADIKIT ANG AYSA AT EUROPA,,ANG_PANGALAN NITO'Y "eurasia" NGUNIT DAHIL SA "CONTINENTAL DRIFT THEORY" O ANG PAGHIHIWALAY NG MGA LUPA,,,,AT DAHIL SA IBA PANG MGA TEORYA TUNGKO ( Full Answer )

Ibig sabihin ng pandarayuhan?

Ang paglipat ng lugar na paninirahan ay tinatawag na pandarayuhan o migration. Ang Pandarayuhan ng mga Filipino sa isang bayan, lalawigan, o panloob. Ang pag-alis naman ng mga pilipinong nagtutungo sa ibang bansa ay tinatawag na pandarayuhang panlabas. Oten naman kayo

Ano ang ibig sabihin ng matematika?

ang pag-aaral ng kantidad, espasyo, istraktura at pagbabago. Ang mga matematiko na nag-aaral ng sipnayan ay naghahanap ng mga paterno (patterns) at isinasa-pormula ang mga bagong haka-haka. Ang mga sipnayan ay lumulutas ng katotohanan o kamalian ng mga konhektura sa pamamagitan ng mga patunayang sip ( Full Answer )

Ano ang ibig sabihin ng asya?

ehh .. Hindi ko nga alam ehhh .. ako nga yungf nagtatanong ehh .. ! :D "ano ang ibig sabihin ng asya" ? --> hmmp .. :P

Ano ang ibig sabihin ng taludtod?

Ang ibig sabihin ng taludtod ay yung bawat saknong nito ay tinatawag na taludtod.Ito din ay linya sa loob ng tula.

Ibig sabihin ng konotasyon at denotasyon?

denotasyon- ay isang mababaw o litiral na salita hal.ang lion ay mabalahibo konotasyon-ay isang malalim na salita hal. ang lion ay mabangis

Ano ang ibig sabihin ng pangatnig?

ay isangbahagi ng pananalita na ginagamit' sa pangungusapsa pagkabit ng mga salita'parirala o mga ugnay.

Ibig sabihin ng ideolohiya?

Ang Ideolohiya ay mga kaisipang nagsisilbing gabay sa pagkilos. Binubuo ito ng mgapaniniwala ukol sa pananaw sa sandaigdigan, ng programa sa pampulitika at panlipunan pagbabago, ng pagkaunawang kailangan ipaglaban ang programang ito at ng pag-akit sa mga tao na isagawa ang programang ito. ( Full Answer )

Anong ibig sabihin ng savanna?

savanna ay isang lupain na mas marami ang mga damo kesa mga puno.Ito ay tinawag ding "grassland ecosysytem".

Ibig sabihin ng behetasyon?

Ang behetasyon ay tumutukoy sa iba't-ibang uri ng pananim na nakabalot sa lupain ng daig-dig.....nad'zZx:)

Kahulugan at ibig sabihin ng malihis?

malihis means lost off the track. synonym: naligaw, nawala,nalinlang. Akoy nalihis ng landas. (I was lost!) Good Luck -Taj Ngilay

Ibig sabihin ng dinastiya?

Ang dinastiya ayang pagpapamana o pagsasalin-salin ng kapangyarihan ng namumunomula din sa loob ng kanilang pamilya o angkan.

Ibig sabihin ng naturalisasyon?

-ang naturalisasyon ay ang pagpapalit ng pagkamamamayan -pagpapalit ng dayuhan sa pagiging Pilipino mga kailangan para dumaan sa proseso ng naturalisasyon -10 taon na naninirahan sa Pilipinas -marunong magsalita ng wikang tagalog -marunong gumalang sa kulturang Pilipino -may ari-arian sa Pilipinas

Ibig sabihin ng rural at urban?

ang urban ay isang pook kung saan matatagpuan ang napakaraming bilang ng populasyon ng tao sa bawat kilometro kwadrado samantalang ang rural ay isang agrikurtal na pook

Anong ibig sabihin ng alokasyon?

ito ay isang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman sa iba't ibang gamit upang sagutin ang mga pangunahing katanungan ng isang lipunan sa suntanning ng kakapusan. Naglalayon na gamitin ang kapos na pinagkukunangyaman ng may kahusayan.

Anong ibig sabihin ng pamahalaan?

Ang pamahalaan ay isang institusyon na nagsasagawa at nagpapatupad ng batas.na may ibat ibang uri ng pamahalaan ayon sa kapangyarihan.

Ano ibig sabihin ng asya?

ito ay nanggaling sa salitang ASU na ang ibig sabihin ay lugar na sinisikatan ng araw

Ano ibig sabihin ng birtud?

ang mga bagay na gustong gusto mong gawin ay tinatawag na GAWI,at ang magagandang gawi na ito ay madalas na ginagawa at ito ay nakaaloob sa moral na batas.Ito ay nagiging BIRTUD.ang birtudna nakaaloob dito ang siyang kinakailangan uang maisagawa ang isang gawain na kaakibat ng resonsabilidad.