Bakit palay ang pangunahing pananim sa ating bansa?

Bakit palay ang pangunahing panananim sa bansa