Halimbawa ng liham pasasalamat sa kaibigan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

LIHAM PASASALAMAT

1726 Leveriza
Pasay, Metro Manila
Hunyo 18, 1992


Mahal kong Maritess,

Labis akong nagpapasalamat sa ipinadala mong bagong damit noong magtatapos ako sa Mababang Paaralan.

Ang sabi ng nanay ko ay bagay na bagay raw sa akin ang kulay ng tela at yari niyon. Lalo raw akong nagmukhang dalagita.

Hustong-husto iyon sa akin. Ang sabi nga ng kapatid ko ay para raw isinukat. Talagang tuwang-tuwa ako at gandang-ganda sa iyong regalo.

Salamat na muli.


Nagmamahal,

Christer James Villafranca

6 people found this useful

Isang liham para sa pasasalamat sa ina?

SALAMAT mula nung' ako'y bata pa hanggang ngayong matanda na gaba'y ko'y aking magulang na kailanma'y di nagkulang ako ay Hindi iniwan sa pagluha't kabiguan

Halimbawa ng liham pangangalakal?

Mary Grace Garciano Setyembre 3,1995 G. Arsenio L. Cruz Personnel officer LJF Publishing House 234 Sampaguita St.,Mandaluyong City Mahal kong G. Cruz: Ito po ay

Halimbawa ng liham kahilingan sa isang opisina?

Tanza, Cavite Mayo, 15, 2006 Ang Tagatala Bernardo College Pulanlupa, Las Pinas City Mahal na Binibini: Binabalak ko pong mag-aral sa Bernardo College sa darating na p
In Filipino Language and Culture

Halimbawa ng liham paanyaya para sa kaibigan?

........................................................123 Jose Rizal St. ........................................................Calamba, Laguna ...........................
In Filipino Language and Culture

Halimbawa ng liham pasasalamat sa magulang?

DEAR NANAY AT TATAY . DEAR NANAY AT TATAY ,, SALAMAT PO SA MGA NAGAWA NYONG PAGAMAMAHAL SA AMIN , SA PAG-AARUGA, SA PAG PAPA-ARAL SA PAG PAPALAKI NG MAAYOS.. AT SORRY PO KUN