Asked in
History

History of palangay?

Answer

User Avatar
Wiki User
February 12, 2012 4:20AM

binalik lang ang tanong ............. nakakainis .......kami nga naghahanap ng sagot eh