How do you say i love this song in Samoan?

Ou te fiafia i lenei pese.