How do you say older sister in Tagalog?

mas lumang mga kapatid na babae


----
I call my elder sister Ate. (pronounced Ah-Teh)