Mga tanong sa Tagalog

How many ng are in a g?

Answer

User Avatar
Wiki User
08/26/2007

1 gram = 1,000,000,000 nanograms