Iba't ibang antas ng komunikasyon?

Antas ng Komunikasyon

  1. Intrapersonal - pakikipagusap sa sarili; pinakamababang antas; tumutukoy sa pakikipag-usap ng indibidwal sa sarili-sa kanyang replektibong pag-iisip, pakikinig sa sarili, pagbubulay-bulay, o kaya ay kapag pinakikiramdaman ang paggalaw ng sarili.
  2. Interpersonal - pakikipagusap sa ibang tao; pakikipagtalastasan sa iba't-ibang indibidwal.
  3. Pampubliko - pakikipagusap sa maraming tao; ang halimbawa nito ay ang valedictory address
  4. Pangmasa - panglahatan; halimbawa nito ay ang SONA
  5. Pangorganisasyon - para sa mga grupo
  6. Pangkultura - pakikipagusap tungkol sa kultura
  7. Pangkaunlaran - buong mundo