Ilan ang kabuuang populasyon ng pilipinas noong 2006?