Kahulugan ng saknong?

ang saknong ay isang talata na binubuo ng mga pangungusap.