Liham ng Pagbili o Pag-order ng Bilihin?

Mababang Paaralan ng Abad Santos

Rizal St.,Paranaque

Marso 15 .1999

Gng.Paula Reyes

Adoracion Flower Shop

12 Rizal Avenue,Mnila

Gng.Paula Reyes:

Mangyari lamang pong padalhan ninyo kaming sumusunod na Bulaklak na aming kailangan sa pagtatapos sa Sabado,Marso 21,1999:

2 Dosenang gladiohang dilaw

1 Dosenang Puting Rosas

2 Dosenang African Daisy

2 Basket na dekorasyong bulaklak

Kalakip po rito ang Money Order na isang Libong piso ($1,000 00) Ang Karagdagang Kabayaran ay ibibigay po pagtanggap ng mga bulaklak.

Sumasainyo,

Linda Bueno