Lugar na madalas dalawin ng lindol?

dahil siya ang mahalagang sa ating bansa..