Ancient History
Taoism
History of the Philippines
Mga tanong sa Tagalog

Magsaliksik tungkol sa mga unang Tao sa Pilipinas?

Answer

User Avatar
Wiki User
01/29/2009

Ang mga unang tao sa Pilipinas ay mga Aeta. Sila'y maiitim at bansot.