Agriculture
Malaysia
Pertanyaan dalam Bahasa Indonesia

Mengapakah petani-petani di Pulau Jawa bercocok tanam di cerun bukit?

Answer

User Avatar
Wiki User
05/13/2009

Karena pada umumnya tanah-tanah di perbukitan pulau Jawa merupakan tanah lava yang dapat mendukung tumbuh suburnya tanaman.

Saya mengaku jawapannya betul... tapi betul sahaja.. bukannya tepat. Jawapan yang tepat adalah Kepulauan jawa kurang kawasan tanah pamah... jadi petani-petani pulau jawa bercucuk tanam di cerun bukit. Tanahnya yang merupakan tanah lava bes amat sesuai untuk pertanian.