Philippines Politics and Society
Arabic Language and Culture
Mga tanong sa Tagalog

Modelo ng komunikasyon ni adler?

Answer

User Avatar
Wiki User
09/18/2012

1.Transactional

2.interactive