Name 10 thermoplastics?

* acrylonite butodine styrene * acrylic * celluloid * cellulose acetate * ethylene-vinyl acetate * styrene-acrylonitrile * polyvinylidene chloride * polyvinyl chloride * polyvinyl acetate * polyurethane