Pollution
Air Pollution
Water Pollution
Mga tanong sa Tagalog

Polusyon sa tubig?

Answer

User Avatar
Wiki User
07/24/2008

Tubig Dagat- ang tubig sa mga dagat at karagatan na nakapaligid sa Asya ay nagdaranas na din ng matinding kontaminasyon. Ang mga basura at maduming tubig na galing sa mga industriyaay diretsong naitatapon sa dagat.