Sa taong 1995 hanggang taong 2006 ilang populasyon meron ang pilipinas?