Sino ang nag -imbento ng timbangan?

Hans slipperhey