Asked in
Units of Measure
Physics
Chemistry

Use of Triple beam balance?

Answer

User Avatar
Wiki User
August 08, 2010 12:38PM

ito ay timbangan ng mga beam mo sa katawan katulad nito ---------------------------------------------------------------------------8=D