Van halen guitar?

A Frankenstrat. Eddie Van Halen made it himself.