What actors and actresses appeared in Awa ng birhen sa Baclaran - 1952?

The cast of Awa ng birhen sa Baclaran - 1952 includes: Eddie Del Mar Arsenia Francisco Patria Plata Nati Rubi