What actors and actresses appeared in My smerti smotreli v litso - 1980?

The cast of My smerti smotreli v litso - 1980 includes: Oleg Dal Aleksandr Dovgalyov Yuri Fyodorov Igor Kustov Olga Kuznetsova Lyubov Malinovskaya Boris Naumov Valentin Nikulin Anatoliy Rudakov Yuliya Slezkinskaya Larisa Tolkachyova Vladimir Zamanskiy Aleksandr Zenkevich Yuri Zhukov