What are 6 letter words ending in is?

aaliis, abatis, adonis, aiolis, alibis, animis, assais, azukis, bennis, bialis, bindis, blinis, boccis, brewis, caddis, capris, cassis, caulis, ceilis, cercis, chilis, clevis, coatis, corgis, crasis, crisis, cullis, cuspis, cyesis, dashis, debris, dermis, derris, dhobis, dhotis, dhutis, diesis, ecesis, elemis, emesis, ennuis, enosis, envois, fermis, filmis, follis, fortis, gaddis, ghazis, glacis, gnosis, gratis, hadjis, haggis, hajjis, houris, hubris, hybris, indris, iritis, isseis, jinnis, kanjis, kauris, kermis, khadis, khakis, kibeis, koumis, krubis, kukris, lanais, lassis, lathis, lichis, lungis, mantis, maquis, miosis, missis, morris, muftis, myasis, myosis, nereis, niseis, noesis, okapis, orchis, oribis, otitis, oxalis, palais, parvis, pastis, patois, pelvis, pennis, phasis, physis, poleis, pooris, praxis, precis, ptosis, punjis, pyosis, rabbis, rachis, raphis, rishis, roshis, salmis, sepsis, serais, shogis, shojis, spahis, stasis, sushis, swamis, tabbis, tennis, tenuis, terais, testis, tetris, thesis, tmesis, tsadis, tsoris, tsuris, tussis, tuttis, tzuris, umamis, unguis, uraris, vermis, whosis, zombis

141 words