What are some Welsh names?

Girl
Siân
Sioned
Erin
Ela
Megan
Magi
Alaw
Enfys
Llio
Catrin
Teleri
Carys
Anwen
Bethan
Elan
Gwen
Awel
Ffion

Boy
Siôn
Dafydd
Dyfed
Bryn
Ifan
Iwan
Gethin
Huw
Ynyr
Eilir
Rhys
Jac
Tomos
Dewi
Osian
Aled

There are so muh more names these are just a few
there are many welsh names. some of the really welsh ones for boys are Bleddyn, Myrddin, Idwal, Guto. and for girls: Llinos, Esyllt, Eleri, Rhiannon, Catrin.
..................................................................................................................
The more popular Welsh names for boys are:
Dylan
Rhys
Morgan
Jac
Harri
Gethin
Tomos
Cai
Ioan
Ieuan
Iestyn
Owain
Iwan
Steffan