What are the factors affecting the dissolution rate?

mga putang ina nio mga gago mag basa nito tang ina mo! pek pek ng nanay nio may hika tarantado