Translations
Definitions
Verbs
Mga tanong sa Tagalog

What is the meaning of lokasyong bisinal?

Answer

User Avatar
Wiki User
07/22/2010

karatig bansa o mga lupain