What major events were happening during the time period of Elizabeth 1 influence?

Si Gautama Buddha (Sanskrit:गौतम बुद्ध) ay isang prinsipeng ipinanganak sa Lumbini, mula sa angkan ng mga Shakya, sa isang lugar na matatagpuan sa makabagong Nepal malapit sa hangganan ng hilagang Indya. Nanirahan siya ng halos buong buhay niya sa Hilagang Indya at aktibong nagtuturo mula noong mga 563 BCE hanggang sa tinatayaang 483 BCE. Ipinanganak bilang Siddhartha Gautama, ipinahayag niyang siya ay naging isang Buddha (Sanskrit: "Ang Naliwanagan" o "Ang Gising") pagkatapos magmuni-muni sa paghahanap para isang espirituwal na kahulugan. Pangkalahatang tinuturing siya ng mga Budista bilang ang Kataas-taasang Buddha ng ating panahon. Kilala din siya bilang Shakyamuni o Śakyamuni ("pantas ng mga Shakya") at bilang ang Tathagata ("Siyang gayun ngang humayo"). Isang mahalagang tao si Gautama sa Budismo at naging buod ang mga tala ng kanyang mga buhay, mga rasyonalidad, at monastikong mga panununtunan pagkatapos ng kanyang kamatayan at nasaulo ng mga sangha(komunidad). Naisalin ang mga katuruan sa pamamagitan ng tradisyong oral, naitala ito sa Tripitaka matapos ang apat na daang taon. Tinuturing ng mga Hindu si Gautama bilang isang avatar ni Panginoong Vishnu.