Botany or Plant Biology
Mga tanong sa Tagalog

Who is raha humabon?

Answer

User Avatar
Wiki User
08/30/2009

Raha Humabon - Siya ang namumuno sa Cebu.