Asked in Thomas Edison
Thomas Edison

Why was Thomas Edison important?