Ano ang batas noon at ngayon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ang mga batas noon at ngayon ... ay
ewan.., problema mo na yun:P
13 people found this useful

Ano ang pinagkaiba ng komunikasyon sa pilipinas noon at ngayon?

Ang pinagkaiba ng komunikasyon noon at ngayon ay mas automatic na, Hindi katulad ng dati na manu-mano ang pagpapadala ng sulat. Mas pinabilis at pina Hi-Tech na. Dahil
In Mga tanong sa Tagalog

Mga batas noon at ngayon?

anu ba yan...tanung mu,sagot mu!!langya
In Mga tanong sa Tagalog

Ano ang mga batas noon ng mga sinaunang pilipino?

PAMAHALAAN: Mga pinuno, batas at hukuman PINUNO: Rajah, Datu, Sultan Tungkulin ng pinuno: Gumagawa at nagpapatupad ng batas, tagahatol, nagbibigay ng parusa, pinuno sa
In Mga tanong sa Tagalog

Ano ang batas moral?

ano ang prejudicial killing