Ano ang ibig sabihin ng ahente?

Isang Tao na kumakatawan sa isang kumpanya o ibang Tao sa isang lugar.