Mga tanong sa Tagalog

Ano ang ibig sabihin ng cordillera administrative region?

567

Top Answer
User Avatar
Wiki User
Answered
2011-07-15 06:16:12
2011-07-15 06:16:12

ano ang ibig sabihin ng car region

001
๐Ÿ™
0
๐Ÿคจ
0
๐Ÿ˜ฎ
0
๐Ÿ˜‚
0

Related Questions


ang ibig sabihin a bahay

ibig sabihin ng pangkatal

ano ibig sabihin ng atagumpay

ibig sabihin ng kadahupan?

ano ang ibig sabihin ng stereotype

ano ibig sabihin ng virus

ano ibig sabihin ng kubyerta

ano ibig sabihin nf CLASP

ano ibig sabihin ng kuwartel

Caraga officially known as the Caraga Administrative Region or the word ''Cagang'', a numerous small crabs matting the beach of Caraga, which is also known as ''katang" to the native inhabitants.

ano ang ibig sabihin ng ekspindisyon

Ano ang ibig sabihin ng ideyalismo?

ano ang ibig sabihin ng kultura

ana ang ibig sabihin ng makabayan

ano ibig sabihin ng salitang maylapi

Ang ibig sabihin nito ay kantutan

ang ang ibig sabihin ng wika

ano ang ibig sabihin ng ipinagkit

ano ang ibig sabihin ng lehislatibo

anong ibig sabihin ng tanawin

ano ang ibig sabihin ng adbokasiya

Ano ang ibig sabihin ng rasyonal?

ano ang ibig sabihin ng panghugos


Copyright ยฉ 2020 Multiply Media, LLC. All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.