Mga tanong sa Tagalog

Ano ang ibig sabihin ng lumagay sa tahimik?

We need you to answer this question!
If you know the answer to this question, please register to join our limited beta program and start the conversation right now!