Ano ang ibig sabihin ng probisyon?

ano ang ibig sabihin ng probisyon?