Ano ang kahalagahan ng edukasyon sa pag-unlad ng isang bansa?

kahalagahan ng edukasyon