Mga tanong sa Tagalog

Ano ang kahulugan ng salitang pagsisinop?

12

We need you to answer this question!
If you know the answer to this question, please register to join our limited beta program and start the conversation right now!

Related Questions

User Avatar

ano ang kahulugan ng salitang ugat

User Avatar

ano ang kahulugan ng subersibo

User Avatar

ang kahulugan ng pampanitikan

User Avatar

ano ang kahulugan ng walang palad?

User Avatar

ibigay ang kahulugan ng output

User Avatar

ang kahulugan ng kapansanan ay diperensya

User Avatar

kahulugan ng salitang pamato

User Avatar

ano ang kahulugan na salitang makipagtagisan

User Avatar

ang kahulugan ng sigwa ay unos o bagyo

User Avatar

ang salitang dignidad ay nagpapakilala ng isang matapang at responsableng pagkatao.

User Avatar

anu ang kasing kahulugan ng sigwa

User Avatar

Natatakot at Naduduwag >_<

User Avatar

ang kahulugan ng sinipat ay inalam

User Avatar

anu ang mga katanungan sa kami ay kambal

User Avatar

ang mapagbigay ay isang paraan ng pagbibigay sa kpwa

User Avatar

ang ibig sabihin ng youjizzz ay isang makabagong eksina

User Avatar

mga salitang magkatulad ngunit magkaiba ang kahulugan

User Avatar

ano ang kahulugan ng sibilisasyon

User Avatar

ano ang kahulugan hiwaga

User Avatar

kaya nga ako nagtatanong para malaman ko ..!!

User Avatar

ito ay isang salitang katunog ng tulog...haha


Copyright © 2020 Multiply Media, LLC. All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.