Ano ang katangian ng pananaliksik?

ano ang katangian ng pananaliksik