Ano ang mga katangian ng mga Ilonggo?

Ang mga katangian ng mga ilonggo ay pagiging masipag,masinop,at maparaan.