Mga tanong sa Tagalog

Ano ang mga salik sa pagkakaroon ng Bilinggwalismo?

001

Top Answer
User Avatar
yedami
Answered
2020-09-03 21:43:31
2020-09-03 21:43:31

Edad ng Bata. ...

Oras ng Pagkakalantad. ...

Mga Konteksto sa Wika. ...

Mga Pagkakataon at Paggamit ng Wika. ...

Yamang Pang-ekonomiya ng Magulang. ...

Mga Paniniwala at Edukasyon ng Magulang. ...

Tungkulin ng Komunidad. ...

Mga Aspeto ng Kultura.

and im also filipino :)

012
๐Ÿ™
0
๐Ÿคจ
0
๐Ÿ˜ฎ
0
๐Ÿ˜‚
0

Related Questions


ano ang mga salik ng kl;ima mag bigay ng 5

ang pandarayuhan ay pupolasyon

ano ano ang salik sa paglaki ng populasyon

mga salik sa pagbuo ng kasaysayan

Anu-ano ang mga salik na nakakaapekto sa klima ng isang lugar

salik sa pagsibol ng renaissance

talasalitaan at nilalama

ano ang salik sa pag hahanda ng pagkain.

Ang monogamous ay ang pagkakaroon lamang ng isang asawa. Habang ang polygous naman ay ang pagkakaroon ng maraming asawa.

Topograpiya at lokasyon

edad o gulangdamidensidadpandarayuhankasarian

anu ano ang mga salik o kalakarang may kinalaman sa paglaki ng populasyon

ano ang mga salik na dapat tingnan sa paghahati ng kontinente tungo sa mga rehiyon

"Ano ano ang mga salik na nakaaapekto sa pagbuo ng salaysay ng bawat isa?" in English translation is "What factors affect the development of the narrative of each?"

ang pagkakroon ng beke ay maari mauwi sa kumplikasyon

tang ina hindi ko rin alam ang sagot

ano ang implikasyaon ng matandang populasyon

syempre! KARUNUNGAN.. Guada.. ang karunungan ang susi sa pagkakaroon ng karangalan..

Ay isang penominong pang wikiana tahasan at puspusang tinatalakay sa larangan sosyolonggwistiks.

ang mga salik mna may kinalamn sa paglaki ng populasyon ay ang paghihirap


Copyright ยฉ 2020 Multiply Media, LLC. All Rights Reserved. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply.