Ano ibig sabihin ng tagumpay?

ano ibig sabihin ng atagumpay