Languages and Cultures
Jose Rizal
Mga tanong sa Tagalog

Anoa ng tekstong narrativ?

Answer

User Avatar
Wiki User
12/06/2010

ang hirap naman...................................