Anu-anong kabutihan ang dulot ng pag-aalaga ng mga piling hayop?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

nagkakaroon tayo ng hanapbuhay
3 people found this useful

Bkit mahalaga ang pag aalaga ng hayop?

Mahalaga ang pag-aalaga ng hayop dahil isa ito sa mga pinagkukunan ng pera. Marami ang nag-aalaga ng hayop para gawing hanap-buhay at maitaguyod ang kaniyang sarili o kanyang

Anu ang masamang dulot ng basura?

nagdudulot eto nag ibat-ibang uri ng saket, pagkabaha at pagkasera nag ating kalosogan dolot nito ang matending baho

Anu ano ang dahilan ng pag-aalsa ng mga Filipino?

and dahilan ng pag aalsa ng mga Filipino sa panahon ng mga kastila :una gustong makalaya ang ating bansa mula sa mga dayuhan, dahil sa pang aabuso ng mga kastila sa mga Filipi
In Mga tanong sa Tagalog

Anu-ano ang masamang dulot ng teknolohiya?

nagdudulot ito ng katamaran sa tao, lalo na sa mga kabataan dahil dito nila dinedepende ang kanilang pang araw araw na gawain.