Anu ang aktwal na pagsulat o drafting?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

hindi lang basta nag susulat ang tao.dapat ay may mahalagang dahilan kong bakit siya ng susulat.
7 people found this useful

Ipaliwanag ang akademik na pagsulat?

Ito ay maaaring maging kritikal na sanaysay, lab report, eksperimento, konseptong papel, term paper o pamanahong papel, thesis o disertasyon. Itinuturing din itong isang

Anu-ano ang mga katangian ng pagsulat?

.. ang pagsulat ay may, limang katangian.. 1sinasalitang tunog 2arbitraryo 3.likas ang wika 4.ang wika ay dinamiko 5.ang wika ay masistemang balangkas

Ano-anu ang mga hakbang sa pagsulat ng tula?

1] kailangang magkapareho ang bigkas sa huling salita. 2]kahit maikli lang ang tula kailangang malaman ito. 3]isa lang dapat ang topic ng tula 4]kailangang magkaugnay ang tula

Anu ang anim na elemento ng tula?

1. Sukat - Ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. 2. Saknong - Ang isang saknong ay isang grupo sa loob ng isang tula na may d

Anu ang tunay na kahulugan ng pagibig?

Ang tunay na kahulugan ng pagibig ay Hindi matutumbasan na kahit anung bagay at walang makakatalo dito , kung may makakatalo man dito ibig sabihin nito na Hindi mo ito pinahah

Anu ang salaysay na nagpapabatid?

loko kayo ang layo ng mga sagot n binibigay nio//////////////////////////// hahaha eto sa inyo para kwits n hahaha..........

Anu ang kaugnayan ng pagbasa at pagsulat sa pananaliksik?

magagamit mo ang pagbasa sa pananaliksik at magagamit mo ang pagsulat para sa isinaliksik mo kaya hndi maaaring mawala ang isa sa mga yan.sa pagsasaliksik kailangan mong magba
In Mga tanong sa Tagalog

Anu ang sakit na dengue?

mAtAaS aNg LaGnAt,SuKa Ng SuKa,NaGtAtAe,DuMuDuGo AnG IlOnG....
In Filipino Language and Culture

Anu ang liksyon na kuha?

Ang mitolohiya ay koleksyon ng mga iba't-ibang kwentong mito na kadalasan ay tungkol sa mga diyos at diyosa. Ang mitolohiya ay isang halos magkakabit-kabit na kumpol ng mga
In Languages and Cultures

Ano ang mga halimbawa ng teknikal na pagsulat?

ito ay isa lang sa maraming sample ng teknikal na pag sulat May 3, 2010 Bob Construction # 42 St Dylan Drive, Utah City, Utah G. Robert Bates May-ari at Developer Propert