Anu ang iba't ibang uri ng bantas at ang mga halimbawa nito?

pasalaysay-nagsasalaysay ng katotohanan

patanong-nagtatanong

pautos-nag-uutos o nakikiusap

padamdam-nagsasabi ng matinding damdamin