Anu ang ibig sabihin ng glottal?

ibig sabihin ng pangkatal