Anu ang kahulugan ng textong prosidyural?

Ang textong prosidyural ay nagpapahayag ng pasunod-sunod na proseso kung paano ginagawa ang isang bagay.