Anu ano ang mga katangian ng pook rural?

ang katangian ng pook na rural ay mahirap.........